Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej, Wojewódzki, Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, instytucja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek, dokumentacja projektowa
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody

Wydawanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody.