Czy obcokrajowiec może posiadać Profil Zaufany?

Tak. Wymogiem założenia profilu zaufanego jest jednak posiadanie polskiego numeru PESEL, który jest niezbędny do złożenia i potwierdzenia wniosku, lub posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.