Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Pracy wniosku o wydanie zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.
Urząd, po upływie co najmniej 6 m-cy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wydaje po otrzymaniu wniosku zaświadczenie do celów postępowania o świadczenie przedemerytalne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta

Kogo dotyczy  

osoba bezrobotna posiadająca status bezrobotnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    -
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne

Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Pracy wniosku o wydanie zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.
Urząd, po upływie co najmniej 6 m-cy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wydaje po otrzymaniu wniosku zaświadczenie do celów postępowania o świadczenie przedemerytalne