Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabór pracownika

Usługa służy do złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone na stronach BIP wybranego urzędu. Należy zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami o pracę na stronie BIP danego urzędu .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Kandydaci na określone stanowisko pracy w wybranym urzędzie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Rodzaj wymaganych dokumentów określany jest każdorazowo w ogłoszeniu o pracę w wybranym urzędzie.
 • Wniosek o przyjęcie do pracy
Czas realizacji  

Wskazany w ogłoszeniu o pracę

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przyjęcia kandydata  do pracy.

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji, 4. Ogłoszenie wyniku procesu rekrutacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • nabór
 • pracownik
 • kandydat
 • Nabór pracownika

  Usługa służy do złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone na stronach BIP wybranego urzędu. Należy zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami o pracę na stronie BIP danego urzędu .