Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Pracy wniosku, na którym osoba bezrobotna może zgłosić w powiatowym urzędzie pracy rozpoczęcie działalności gospodarczej . Na podstawie zgłoszenia, urząd pracy wydaje decyzję

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoba posiadająca status bezrobotnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek informujący o podjęciu działalności gospodarczej
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzje tj. Powiatowego Urzędu Pracy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej

Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Pracy wniosku, na którym osoba bezrobotna może zgłosić w powiatowym urzędzie pracy rozpoczęcie działalności gospodarczej . Na podstawie zgłoszenia, urząd pracy wydaje decyzję