Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ankieta rekrutacyjna do projektu Opolskie kadry rynku pracy

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Kogo dotyczy  

Uczestnikami projektu są pracownice i pracownicy publicznych służb zatrudnienia, zatrudnieni w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu oraz powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Ankieta rekrutacyjna
Czas realizacji  

01.10.2023 r. – 31.10.2026 r.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r.

Etapy realizacji usługi  

Projekt zakłada szeroki zakres szkoleń rozwijających umiejętności miękkie oraz rozszerzających wiedzę merytoryczną przydatną na zajmowanych stanowiskach pracy. Dodatkowo projekt przewiduje szkolenia komputerowe i językowe.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Opolskie kadry rynku pracy

Ankieta rekrutacyjna do projektu Opolskie kadry rynku pracy

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r.