Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaświadczenie zostanie wystawione w formie elektronicznej, wysłane pocztą w formie papierowej lub będzie do odbioru w siedzibie urzędu w wyznaczonym dniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

starosta

Kogo dotyczy  

Osób, które były lub są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy

Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaświadczenie zostanie wystawione w formie elektronicznej, wysłane pocztą w formie papierowej lub będzie do odbioru w siedzibie urzędu w wyznaczonym dniu.