Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przelew świadczenia na konto bezrobotnego

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Pracy wniosku o przelewanie świadczeń pobieranych w urzędzie na konto bezrobotnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoba posiadająca status bezrobotnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o przelew świadczenia na konto
Czas realizacji  

niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przelew świadczenia na konto bezrobotnego

Przelew świadczenia na konto bezrobotnego

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Pracy wniosku o przelewanie świadczeń pobieranych w urzędzie na konto bezrobotnego