Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych

Usługa umożliwia osobie bezrobotnej wysłanie wniosku do wybranego Urzędu Pracy w celu zgłoszenia chęci wykreślenia z ewidencji osób bezrobotnych, z tytułu podjęcia pracy, podjęcia pozarolniczej działalności rolniczej lub innych, a tym samym z rezygnacji z usług urzędu pracy.

Na podstawie zgłoszenia, urząd pracy wydaje decyzję

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta

Kogo dotyczy  

osoba posiadająca status bezrobotnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych

Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych

Usługa umożliwia osobie bezrobotnej wysłanie wniosku do wybranego Urzędu Pracy w celu zgłoszenia chęci wykreślenia z ewidencji osób bezrobotnych, z tytułu podjęcia pracy, podjęcia pozarolniczej działalności rolniczej lub innych, a tym samym z rezygnacji z usług urzędu pracy.

Na podstawie zgłoszenia, urząd pracy wydaje decyzję