Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Usługa umożliwia złożenie do Powiatowego Urzędu Pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Urząd Pracy

Kogo dotyczy  

Pracodawcy, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej.

Pracodawca może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP, którą chce przyjąć na staż.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Kompletnie wypełniony wniosek o zorganizowanie stażu
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o zorganizowanie stażu

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Usługa umożliwia złożenie do Powiatowego Urzędu Pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.