Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 844 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący średniej ceny skupu żyta ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący średniej sprzedaży drewna, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku.
Wymagane dokumenty  
  • Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN–1, informacji o gruntach IR–1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
  • Projekt techniczny budynku
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego