Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz informacji o lasach IL-1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Podobne usługi  

Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych.