Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN–1, informacji o gruntach IR–1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
  • Projekt techniczny budynku
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: łącznego zobowiązania pieniężnego