Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących pracownię psychologiczną zamierzających zakończyć działalność w tym zakresie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną