Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

osób starających się o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • I. wniosek
  • II. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdami
    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • III. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców