Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na siedzibę biura ośrodka szkolenia kierowców

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
Czas realizacji  

Niezwłocznie. najpóźniej do 7 dni

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

informacja o wykreśleniu wpisu

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku 2) Wydanie informacji o skreśleniu wpisu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców