Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

206,00 zł - w przypadku rozszerzenia zakresu działalności regulowanej

brak opłat - w przypadku aktualizacji danych wpisanych do rejestru

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną