Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

Dokonanie zmian wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na siedzibę biura ośrodka szkolenia kierowców

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Czas realizacji  

Niezwłocznie najpóźniej do 7 dni

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zmiana danych w ewidencjach lub wydanie zaświadczenia (w przypadku zmiany zawartych w nim danych)

Etapy realizacji usługi  

1) przyjęcie wniosku 2) weryfikacja 3) zmiana danych w ewidencjiach i/lub zmiana zaśwaidczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
  Podobne usługi  

  Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

  Dokonanie zmian wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców