Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1.Wypełniony formularz wniosku.
    2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.

Opłaty  

W zależności od regulacji danego urzędu

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia opłaty.

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie opłaty rocznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ustalenie opłaty rocznej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu