Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

Strona postępowania:
• osoba fizyczna,
• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1618)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm., Art.39)
Wymagane dokumenty  
  Druk ORD-HZ
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych
 • które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)
 • Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

  Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
  Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.