Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

Strona postępowania:
• osoba fizyczna,
• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 354)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm., Art.39)
Wymagane dokumenty  
    Druk ORD-HZ
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Przyjęcie oświadczenia 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   oświadczenie o nieruchomościach prawa majątkowe hipoteka przymusowa(ORD-HZ)

Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej (ORD-HZ)

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Usługa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez bezpośrednie złożenie w wybranej instytucji publicznej.