Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrza, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki
Czas realizacji  

Zezwolenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty  

Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki pobiera się opłatę skarbową w kwocie 82,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na wykreślenie hipoteki

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.