Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

Unieważnienie twojego dowodu osobistego z powodu utraty albo uszkodzenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Każdego, kto zgubił dowód osobisty, kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu. Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia policji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dowód osobisty — jeśli zgłaszasz, że jest uszkodzony zanieś go do urzędu albo wyślij pocztą
Czas realizacji  

Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosisz jego utratę albo uszkodzenie. Nawet jeśli zrobisz to w dzień, w którym urząd nie pracuje, albo w nocy. Unieważnienie dowodu osobistego nie wymaga działania urzędnika — system sam zweryfikuje twoje dane. Po zgłoszeniu od razu dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Znajdziesz je w swojej skrzynce ePUAP.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Unieważnienie dowodu z powodu utraty albo uszkodzenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przed wysłaniem, wybierz, co chcesz zgłosić — utratę albo uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — dowiesz się, gdzie masz dostarczyć dowód (do urzędu, który go wydał). 2. Jeżeli wybrałeś utratę dowodu - unieważnienie nastąpi automatycznie zaraz po wysłaniu zgłoszenia, 3. Wysłanie zgłoszenia, 4. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • zgubiony dowód osobisty
 • zniszczenie
 • zawieszenie dowodu
 • zastrzeżenie dowodu
 • zablokowanie dowodu
 • utrata
 • uszkodzenie
 • skradziony
 • kradzież
 • jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego (e-dowodu)
 • jak unieważnić dowód (e-dowód)
 • e-dowód
 • Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

  Unieważnienie twojego dowodu osobistego z powodu utraty albo uszkodzenia