Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Usługa umożliwia zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy

Kogo dotyczy  

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym lub odnalezienia dowodu osobistego: - rodzic, opiekun prawny, kurator może wysłać zgłoszenie w imieniu dziecka lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej; - pełnomocnik może wysłać zgłoszenie w imieniu osoby, która go do tego upoważniła. Dotyczy tylko osób posiadających e-dowody.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe — na przykład skany.
 • Jeśli składasz wniosek jako rodzic dziecka, możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.
 • Dokumenty w formie elektronicznej: - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) — jeśli działasz jako pełnomocnik, - dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, na przykład orzeczenie sądu — jeśli działasz jako opiekun lub kurator.
Czas realizacji  

Pamiętaj, że twoje zgłoszenie nie działa automatycznie. Oznacza to, że odbierze je urzędnik w godzinach pracy urzędu. Jeśli zgłoszenie będzie prawidłowe, urzędnik zawiesi dowód lub cofnie zawieszenie w Rejestrze Dowodów Osobistych. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia, zaznacz to w formularzu.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku 2. Realizacja wniosku przez urzędnika 3. Odbiór zaświadczenia jeśli we wniosku wskazano taką chęć

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • e-dowód
 • zawieszenie dowodu
 • zastrzeżenie dowodu
 • zablokowanie dowodu
 • jak zawiesić dowód osobisty (e-dowód)
 • jak cofnąć zawieszenie dowodu osobistego (e-dowodu)
 • edowód
 • czasowe unieważnienie dowodu osobistego (e-dowodu)
 • Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

  Usługa umożliwia zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby.