Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

Celem usługi jest automatyczne zgłoszenie zawieszenia lub zgłoszenie zawieszenia swojego dowodu osobistego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Każdy pełnoletni obywatel polski, który ma dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód wydany po 4 marca 2019 r.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Usługa działa automatycznie i jest bezpośrednio powiązana z Rejestrem Dowodów Osobistych: - jeśli zawiesisz dowód — od razu zostanie zawieszony, jeśli cofniesz zawieszenie dowodu — dowód od razu będzie ważny.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia swojego dowodu osobistego. Maksymalny czas zawieszenia to 14 dni kalendarzowych. UWAGA: Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia — twój dowód zostanie unieważniony na zawsze UWAGA: Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia — twój dowód zostanie unieważniony na zawsze.

Etapy realizacji usługi  

1. Wybór zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia e-dowodu – możesz zawiesić tylko e-dowód z ważnymi certyfikatami a cofnąć tylko e-dowód wcześniej zawieszony 2. Zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia w Rejestrze Dowodów Osobistych od razu po wysłaniu zgłoszenia 3. Odbiór zaświadczenia o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów na skrzynce ePUAP

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenie swojego dowodu osobistego

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

Celem usługi jest automatyczne zgłoszenie zawieszenia lub zgłoszenie zawieszenia swojego dowodu osobistego.