Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Usługa umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego przez internet.
Dowód dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dzieci, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 18 lat Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz orzeczenie o niepełnosprawności, które to potwierdzi.
 • W uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia) organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • Jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, Jesteś rodzicem — możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.
 • Oryginał załączonego zaświadczenia lub orzeczenia przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
 • Zdjęcie w postaci elektronicznej. - Zdjęcie powinno być aktualne - zrób je dziecku lub podopiecznemu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, - na zdjęciu dziecko lub podopieczny nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, - zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej wierzchołka) oraz górną część barków, - twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
 • Jeśli dziecko lub podopieczny nosi nakrycie głowy, bo tego wymaga jego religia — może je mieć na zdjęciu, jeśli twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że dziecko lub podopieczny należy do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).
Czas realizacji  

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu gminy, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2.Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie dowodu, 4. Odbiór dowodu w urzędzie, do którego wysłałeś wniosek, - podczas odbioru dziecko, które ukończyło 13 rok życia lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może ustalić kody PIN - jeżeli dziecko do 13 roku życia było obecne przy składaniu wniosku to nie musi być go przy odbiorze. Dziecko, które ukończyło 13 rok życia musi być obecne zarówno przy złożeniu jak i odbiorze dokumentu, może również odebrać dowód osobisty samodzielnie. Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu i odbiorze dowodu osobistego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego
 • wniosek o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego
 • jak wyrobić dowód dziecku
 • e-dowód
 • dowód osobisty dla dziecka i podopiecznego
 • Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

  Usługa umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego przez internet.
  Dowód dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.