Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WARSZAWA, PL. BANKOWY 3/5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu

Sprawdzenie istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania paszportu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ paszportowy - właściwy wojewoda

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Urzędy morskie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek urzędu morskiego o wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej
Czas realizacji  

2 tygodnie

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

nie dotyczy

Dni i godziny   nie , dotyczy
Tryb odwoławczy  

Zażalenie

Rezultat realizacji usługi  

Postanowienie - opinia w sprawie

Etapy realizacji usługi  

1. Wpływ wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej; 2. Weryfikacja wniosku oraz sprawdzenie istnienia przesłanek; 3. wydanie postanowienia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.mazowieckie.pl/

  Telefon  
 • 226956601
 • 226956602
 • Fax   226956604
  Słowa kluczowe   książeczka żeglarska

  Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu

  Sprawdzenie istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania paszportu