Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie decyzji zmieniających wymiar podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący średniej sprzedaży drewna, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku.
Wymagane dokumenty  
  • Formularz informacji o lasach IL–1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego.