Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący średniej ceny skupu żyta ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku.
Wymagane dokumenty  
  • Formularz informacji o gruntach IR-1 można otrzymać w Wydziale Finansowym
  • Wypis z rejestru gruntów.
  • Kserokopia aktu notarialnego.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych
Podobne usługi  

Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych.