Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek rolny.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie deklaracji 2. Weryfikacja deklaracji

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od nieruchomości Podatki DR-1
  Podobne usługi  

  DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym