Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej z zasobów archiwalnych

Wydanie zaświadczenia o działalności gospodarczej przed utworzeniem CEIDG

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Aktualnego bądź byłego przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej z zasobów archiwalnych
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa 17zł

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku z opłatą skarbową 2. wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej zasoby archiwalne

  Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej z zasobów archiwalnych

  Wydanie zaświadczenia o działalności gospodarczej przed utworzeniem CEIDG