Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zarejestruj firmę w programie LaptopDlaNauczyciela

Zarejestrowanie i udział firmy w programie Laptop Dla Nauczyciela

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

1. Przedsiębiorcy chcącego wziąć udział w programie Laptop Dla Nauczyciela, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 2. Przedsiębiorcy, który nie jest wpisany na listę, o której mowa w art. 2. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Po kilku minutach po poprawnym złożeniu wniosku, przedsiębiorca otrzyma na adres emailowy informację pozwalającą dokończyć proces rejestracji w systemie obsługującym program LaptopDlaNauczyciela

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zarejestrowanie firmy w programie LaptopDlaNauczyciela

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o rejestrację 2. Uzyskania na emalia informacji pozwalającej na dokończenie procesu rejestracji 3. Uzyskanie dostępu do konta firmy w systemie obsługującym program LaptopDlaNauczyciela,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   laptop dla nauczyciela

  Zarejestruj firmę w programie LaptopDlaNauczyciela

  Zarejestrowanie i udział firmy w programie Laptop Dla Nauczyciela