Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Możliwość zapoznania się z wzorem rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 234)
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Należy wpisać konkretny termin realizacji usługi. Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.: • niezwłocznie, • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość elektronicznego złożenia oferty na realizację zadania publicznego

Etapy realizacji usługi  

Opis przebiegu realizacji usługi, wskazujący na poszczególne etapy procesu, uwzględniający interakcję pomiędzy klientem a organem oraz komunikację pomiędzy organami publicznymi w ramach tej usługi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oferta an realizacje zadania publicznego; oferta wspólna na realizację zadania publicznego; wspieranie; powierzanie; otwarty konkurs ofert.

  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

  Możliwość zapoznania się z wzorem rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.