Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów

Celem usługi jest złożenie aplikacji dotyczącej wolontariatu.
Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są nieodpłatne. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na okres powyżej 31 dni z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za trzydniowym wypowiedzeniem. Przed rozpoczęciem wolontariatu kandydat zobowiązany jest do przekazania do Oddziału Kadr i Płac kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres, w którym będzie realizowany wolontariat.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób zainteresowanych odbywaniem wolontariatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • CV
Czas realizacji  

Wniosek o wolontariat rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

decyzja w sprawie możliwości odbywania wolonatriatu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów

Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów

Celem usługi jest złożenie aplikacji dotyczącej wolontariatu.
Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są nieodpłatne. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na okres powyżej 31 dni z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za trzydniowym wypowiedzeniem. Przed rozpoczęciem wolontariatu kandydat zobowiązany jest do przekazania do Oddziału Kadr i Płac kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres, w którym będzie realizowany wolontariat.