Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

Złożenie wniosku o świadczenia stypendialne dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Miasta Oleśnicy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Kogo dotyczy  

Uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kserokopię stosownego dokumentu potwierdzającego osiągnięcia (np. kopia dyplomu)
 • Skan świadectwa szkolnego
Czas realizacji  

Dla uczniów kończących szkołę, nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, natomiast dla pozostałych klas do 30 czerwca

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie świadczenia stypendialnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wypłata stypendium / odrzucenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   świadczenia stypendium uczniowie Oleśnica

  Przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

  Złożenie wniosku o świadczenia stypendialne dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Miasta Oleśnicy