Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Umożliwienie złożenia wniosku na konkurs

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Ełku

Kogo dotyczy  

Studentów i Absolwentów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału, instytutu lub katedry, wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu konkursu przyznawania nagród. Pobierz
 • 3. Pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje.
 • 2. Streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów Ełku, oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron).
Czas realizacji  

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku na konkurs

Etapy realizacji usługi  

Wnioski w postaci drukowanej wraz ze streszczeniem i pełnym tekstem pracy dyplomowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4. Termin składania wniosków: - do dnia 15 października

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • konkurs
 • praca dyplomowa
 • Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

  Umożliwienie złożenia wniosku na konkurs