Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przyznania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o przyznanie nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Województwa Opolskiego występuje: 1. Dyrektor szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Opolskie – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, 2. Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – dla dyrektora szkoły lub placówki.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przyznanie nagrody
Czas realizacji  

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września każdego roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie można zgłosić do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   nagroda osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Podobne usługi  

  Przyznanie nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przyznania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze