Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny"

Usługa umożliwia wysłanie do Marszałka Województwa Opolskiego wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny"

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Nagroda Marszałka Województwa "Prymus Opolszczyzny" przyznawana jest osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa opolskiego: - uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, - uczniom publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych, - uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, - studentom państwowych i niepaństwowych uczelni.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek zgodny ze wzorem wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia
Czas realizacji  

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Referacie Polityki Edukacyjnej Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 września w roku 2002 a w kolejnych latach do 30 czerwca. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zgłoszone wnioski do końca września.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny
Podobne usługi  

Przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny"

Usługa umożliwia wysłanie do Marszałka Województwa Opolskiego wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny"