Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zbycie nieruchomości w drodze przetargu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osób zainteresowanych zbyciem nieruchomości w drodze przetargu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Wypełniony wniosek o nabycie nieruchomości,
  • 2. Załącznik graficzny lub wskazanie numeru ewidencyjnego działki.
Czas realizacji  

Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30
dni.

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni złożyć do Burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zbycie nieruchomości w drodze przetargu