Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Kogo dotyczy  

-Przedsiębiorca przesyłowy
-Osoba fizyczna
-Osoba prawna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie
  • Mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa

Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa.