Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
 • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
 • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
 • Pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.