Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Instytucje uprawnione do wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z Art. 60 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • projekt decyzji
  • kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Od postanowienia inwestorowi przysługuje zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 za pośrednictwem odpowiedniego Zarządu Melioracji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie dokumentacji. 2. Przyjęcie dokumentacji. 3. Wnoszenie uwag. 4. Uzgodnienie projektu decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy