Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie i opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa

Usługa umożliwia złożenie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy - właściwe instytucje oraz każdy zainteresowany ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Czas realizacji  

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku lub uwagi, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ewentualna aktualizacja/modyfikacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
  Podobne usługi  

  Uzgadnianie i opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa

  Usługa umożliwia złożenie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.