Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY ZABIERZÓW
URZĄD GMINY ZABIERZÓW
Zabierzów, Rynek 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wnioski oraz uwagi do sporządzonego studium oraz projektu studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek/uwagi do sporządzonego studium


Czas realizacji  

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Zabierzów - Dziennik Podawczy

Dni i godziny  
 • Wtorek - Piatek, 8.00-16.00
 • Poniedziałek, 9.00-17.00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Zabierzow/Wprowadzenie/

  Telefon   12 285 21 16
  Fax  
  Słowa kluczowe   Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.