Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Integracja

Procedura wnioskowania o certyfikat do integracji

1. Aby otrzymać certyfikat do integracji należy wypełnić i przesłać poniższy formularz wniosku.
2. Aby wysłać wniosek elektronicznie należy przekopiować wypełniony formularz wniosku do treści usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego adresując je na Ministerstwo Cyfryzacji.
3. Ważne - wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu lub z upoważnienia osoby uprawnionej.
4. Minister Cyfryzacji dokonuje rozpoznania wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przesyła drogą elektroniczną unikalny link do strony, formularza wniosku, a w przypadku negatywnego negatywnego rozpatrzenia przesyła informację o odmowie wydania certyfikatu.
5. Odbiór certyfikatu następuje zgodnie z poniższą instrukcją wypełnienia formularza dla wniosku o wydanie certyfikatu do integracji z ePUAP.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego

Opis standardowych elementów ePUAP

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Konfiguracja w zakresie integracji

Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

Instrukcja wypełnienia formularza dla wniosku o wydanie certyfikatu do integracji z ePUAP

W celu zachowania ciągłości dostępu do usługi, należy wystąpić z wnioskiem o nowy certyfikat co najmniej 30 dni przed końcem ważności aktualnego certyfikatu, którego ważność wynosi 2 lata.