Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącemu zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji ePUAP

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Ministra Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw informatyzacji

Kogo dotyczy  

Podmioty publiczne określone w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz podmioty, z którymi zawarto porozumienie na podst. art. 19c w/w ustawy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek do Ministra Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
 • Pełnomocnictwo do wniesienia wniosku. (w przypadku gdy osoba wnioskująca działa z upoważnienia)
Czas realizacji  

niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego zapewniającego bezpieczeństwo wymiany informacji z ePUAP

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wniosek o certyfikat
 • wymiana informacji
 • system teleinformatyczny
 • integracja
 • Wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącemu zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji ePUAP

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do Ministra Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP