Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

MZ–35 Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Usługa umożliwia złożenie rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (MZ–35)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Zdrowia.

Kogo dotyczy  

Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 561 z późn. zm., Par.2a, ust.17, pkt.16)
Wymagane dokumenty  
    MZ–35 Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

MZ–35 Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie sprawozdania. 2. Przyjecie sprawozdania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   MZ–35 Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
Podobne usługi  

MZ–35 Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Usługa umożliwia złożenie rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (MZ–35)