Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

MZ-19 Roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

MZ-19

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 561 z późn. zm., Par.2.19, pkt.12)
Wymagane dokumenty  
    Roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   MZ-19 Roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Podobne usługi  

MZ-19 Roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

MZ-19