Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

MZ-13 Sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

usługa umożliwia złożenie sprawozdania MZ-13 o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Zdrowia

Kogo dotyczy  

Poradnie gruźlicy i chorób płuc

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 561 z późn. zm., Par.2a, ust.17, pkt.8)
Wymagane dokumenty  
    MZ-13 Sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie MZ-13 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie sprawozdania MZ-13 o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc. 2. Przyjęcie sprawozdania MZ-13 o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   MZ-13 Sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Podobne usługi  

MZ-13 Sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

usługa umożliwia złożenie sprawozdania MZ-13 o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc .