Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji Publicznej zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia sprzedaży detalicznej produktów leczniczych weterynaryjnych, z wyłączeniem sprzedaży wysyłkowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

wojewódzki lekarz weterynarii

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, sklepy zoologiczne, apteki

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2013 r., poz. 1043)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi<br/>z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 396 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego
    produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii Status opisu Aktualny Data utworzenia 13.08.2014

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku. 2. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii

Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji Publicznej zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia sprzedaży detalicznej produktów leczniczych weterynaryjnych, z wyłączeniem sprzedaży wysyłkowej