Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja, aktualizacja, usunięcie domeny internetowej siedlce.pl

Usługa polega na rejestracji, aktualizacji, lub usunięciu domeny internetowej (adresu internetowego) w domenie siedlce.pl
Wnioskodawca wypełnia wniosek i przesyła do Urzędu celem rejestracji/aktualizacji/usunięcia (r/a/u) nazwy domeny wskazanej we wniosku.
Urząd miasta podejmuję decyzję o r/a/u zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta Siedlce

Kogo dotyczy  

Miasto Siedlce jest administratorem domeny internetowej siedlce.pl Wszystkim mieszkańcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym miasto Siedlce w dobie dynamicznego rozwoju Internetu, umożliwia rejestrację domen internetowych (ich aktualizację i usunięcie). Jest to usługa skierowana do wszystkim którzy są zainteresowani adresami internetowymi w domenie siedlce.pl np. mok.siedlce.pl, ckis.siedlce.pl itd. Stworzenie usługi elektronicznej (elektronicznego wniosku) bardzo ułatwi użytkownikom komunikację z urzędem i przyspieszy rozpatrywanie wniosków.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o rejestrację, aktualizację lub usunięcie domeny
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Sąd lub Urząd Patentowy. W sytuacji gdy wnioskodawca wnioskuję a nazwę domeny np. cos.siedlce.pl a jest ona już zarejestrowana przez inny podmiot, i rości sobie prawo do tej właśnie nazwy, UM Siedlce skieruję spór do sądu lub urzędu patentowego celem rozstrzygnięcia sporu.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Rejestracja
 • usunięcie domeny internetowej siedlce.pl
 • aktualizacja
 • Podobne usługi  

  Rejestracja, aktualizacja, usunięcie domeny internetowej siedlce.pl

  Usługa polega na rejestracji, aktualizacji, lub usunięciu domeny internetowej (adresu internetowego) w domenie siedlce.pl
  Wnioskodawca wypełnia wniosek i przesyła do Urzędu celem rejestracji/aktualizacji/usunięcia (r/a/u) nazwy domeny wskazanej we wniosku.
  Urząd miasta podejmuję decyzję o r/a/u zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.